Vyhledávání a výběry pracovníků

 • Využití širokého portfolia metod oslovování kandidátů
 • Vyhledávání z vlastní databáze uchazečů
 • Executive search – přímé oslovení
 • Projektové nábory a výběry většího počtu pracovníků

Kladete si následující otázky a jim podobné?

 • „Potřebujete vybrat nového pracovníka?“
 • „Potřebujete nabrat velké množství nových zaměstnanců?“
 • „Hledáte spolehlivého partnera, který Vám dodá kvalitní kandidáty?“

Vyhledáváme pracovníky pro

 • Jednotlivé pracovní pozice
 • Projektově plánované rozšiřování personálních kapacit

Při vyhledávání vhodných pracovníků pro naše klienty postupujeme podle těchto zásad

 • vycházíme z důkladného seznámení se s očekáváním zadavatele, které považujeme za základ úspěšné spolupráce
 • usilujeme o to, abychom porozuměli aktuální potřebě klienta, abychom znali smysl existence dané pozice a z toho plynoucí požadavky
 • považujeme za významné dostatečně informovat kandidáty o klíčových charakteristikách zadavatele
 • pečujeme o kandidáty v celém průběhu výběrového procesu
 • zajišťujeme pro obě strany dlouhodobé řešení, které znamená naplnění očekávání a oboustranně přínosnou spolupráci

Postup při vyhledávání vhodných uchazečů

 1. vyhledáváme v databázi uchazečů a inzerujeme na námi placených internetových serverech (www.mitathor.cz, www.jobs.cz, www.prace.cz, www.monster.cz, www.jobpilot.cz), přímo oslovujeme doporučené kandidáty
 2. s vybranými uchazeči uskutečňujeme individuální pohovory, při nichž posuzujeme odborné kompetence, osobnostní charakteristiky, očekávání uchazeče a jeho motivaci a informujeme jej o nabízené pozici
 3. provádíme sekundární selekci kandidátů vhodných pro další kolo výběrového řízení
 4. pro zadavatele vytváříme přehled vybraných kandidátů a vytváříme „Esenci“ nejdůležitějších údajů s odůvodněním vhodnosti kandidáta na danou pozici
 5. zajišťujeme komunikaci s odmítnutými kandidáty

U významnějších a vyšších manažerských pozic nabízíme zpracování komplexního psychologického posouzení.

Nabízíme zpracování kompetenčního profilu kandidáta vhodného na danou pozici.

Go to top