Manažerské dovednosti

Rozvoj manažerského týmu je pro efektivní růst organizace klíčový. Trénink manažerských dovedností lze zaměřit dle konkrétní potřeby a je určen pro nižší, střední i vyšší management. Přináší podněty k ovlivňování výkonu a schopností pracovníků, možnosti osvojení různých stylů vedení a přístupů k podřízeným, praktické inspirace pro motivaci lidí apod.

Obsah modulů:

Vedení zaměstnanců, leadership

 • Aplikace různých stylů vedení
 • Jak vést pracovníky k samostatnosti
 • Správné poskytování zpětné vazby
 • Umění delegovat kompetence a pravomoce
 • Efektivní stanovování a plnění cílů

Hodnocení zaměstnanců

 • Specifika a přínosy efektivního hodnocení
 • Hodnotící proces a jeho fáze
 • Techniky a nástroje hodnocení
 • Formální a neformální hodnocení
 • Zpracování a využití výsledků hodnocení

Vedení porad – facilitace

 • Přínosy efektivní porady, umění vést poradu
 • Stanovení konkrétního programu a cíle porady
 • Facilitace, její principy a efekty
 • Jak získat skupinu pro věc či na svou stranu

Rozvoj týmové spolupráce

 • Jak rozvíjet týmovou spolupráci
 • Tvorba týmu, fáze vývoje týmu
 • Techniky týmové práce a řízení týmu

Time management

 • Stanovení priorit, organizace času
 • Plánování, delegování
 • Stress Management

Motivace zaměstnanců

 • Motivační a stabilizační nástroje
 • Jak poznat různé zdroje motivace pracovníků
 • Jak podnítit iniciativu a kreativitu lidí
 • Metody zvyšování loajality a výkonu

Určeno pro:

Vedoucí pracovníky a manažery
Všechny, kdo se chtějí zdokonalit ve vedení lidí

Go to top