Profil a historie firmy

Profil a historie firmy

Společnost MITA THOR INTERNATIONAL byla založena v roce 1990 jako dceřinná firma anglické poradenské a obchodní společnosti stejného jména. V současné době je registrována jako samostatná právnická osoba s celorepublikovou působností s hlavním sídlem v Brně a pobočkami v Praze a Ostravě. Spolupracujeme také se zahraničními firmami a obsazujeme také pozice v zahraničí.

Od svého vzniku jsme se profilovali jako poradensko – konzultační firma. V průběhu vývoje se stále více aktivit zaměřovalo na segment personálního poradenství a lidských zdrojů, kde je dodnes těžiště činnosti firmy. Nabídka služeb již dosáhla plné komplexnosti a v problematice lidských zdrojů můžeme našim klientům nabídnout spolupráci v oblastech vyhledávání a výběru zaměstnanců, poradenství v oblasti ŘLZ a vzdělávání (více viz popis činnosti jednotlivých divizí společnosti). Na základě poptávky našich klientů jsme naše služby postupně rozšířili také o poradenství v oblasti řízení dokumentace s vazbou na zákon o archivnictví a spisové službě, řízení procesů s ohledem na jejich efektivitu a úsporu nákladů, řízení toku informací se zaměřením na jejich dostupnost, úplnost a bezpečnost, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce.

Tým MITA THOR INTERNATIONAL tvoří zkušení psychologové, sociologové, ekonomové a andragogové. K našim zákazníkům přistupujeme individuálně tak, aby jakákoliv služba co nejpřesněji vyhovovala jejich aktuálním požadavkům a potřebám. Našim cílem je navázání dlouhodobé spolupráce, která umožňuje dobře poznat firemní kulturu, nároky a klima ve společnostech našich partnerů, což nám pomáhá flexibilně a účinně reagovat na jejich požadavky a firemní potřeby. Opíráme se o profesionalitu a tvořivý přístup konzultantů a dlouhodobé zkušenosti získané během 34 let působení v oboru.

Go to top