Teambuilding

Teambuilding je rozvojová aktivita, která je zaměřena na zefektivnění fungování týmu, odstranění skrytých tenzí a konfliktů i na rozvoj jednotlivce jako součásti pracovní skupiny. Může probíhat formou outdoor (aktivity venku), formou indoor (aktivity v místnosti) nebo v kombinaci indoor-outdoor.

Teambuilding může být realizován ve 3 úrovních:

 • Outdoor Fun
  Teambuilding na úrovni OUTDOOR FUN je zaměřen na vzájemné poznání a sblížení členů týmu a stabilizaci jejich vzájemných vztahů. Důležité je posilování pozitivní a přátelské týmové atmosféry, odstranění tenzí a konfliktů, uvolnění a zábava. Instruktoři jsou specialisté na outdoorové aktivity.
 • Outdoor Training
  Teambuilding na úrovni OUDOOR TRAINING je zaměřen na rozvoj a trénování důležitých týmových schopností a dovedností. Instruktoři jsou jak specialisté na outdoorové aktivity, tak lektoři, kteří se zaměřují na trénink měkkých dovedností. (Je možná kombinace s úrovní 1 – OUTDOOR FUN.)
 • Team Therapy
  Teambulding na úrovni TEAM THERAPY je zaměřen hloubkově a terapeuticky. Součástí tohoto typu teambuildingu bývají také psychologické techniky práce a psychologická diagnostika, která slouží k objektivnímu posouzení výkonového a osobnostního potenciálu účastníků a možností jejich rozvoje. Instruktoři jsou jak specialisté na outdoorové aktivity a trenéři měkkých dovedností, tak zkušení psychologové, kteří se zaměřují na hloubkové indoorové činnosti. (Je možná kombinace s úrovní 2 – OUTDOOR TRAINING.)

Metody:

 • adrenalinové aktivity
 • dobrodružná terapie
 • zážitková pedagogika
 • psychodiagnostické metody
 • psychoterapeutické metody

Zpětná vazba:

Součástí většiny aktivit je zpětná vazba následující po ukončení aktivity a sloužící k posílení sebereflexe stejně jako k zamyšlení nad způsobem a efektivitou týmové spolupráce.

Typy aktivit:

 • Icebreakers – aktivity zaměřené na uvolnění a vzájemné sblížení účastníků
 • Dynamics – krátké problémové úlohy
 • Případové studie – úlohy, které kopírují reálné situace
 • Strategické hry – aktivity simulující reálné pracovní a životní situace
 • Výzvové aktivity – aktivity, kde je nezbytná vzájemná spolupráce, důvěra a spolehnutí se na toho druhého
 • Expedice – vícedenní program s putováním po horách, kempováním, překonáváním přírodních překážek
 • Tvořivé projekty – aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, projektového plánování a prezentačních schopností
 • Relaxace a zábava – večerní relaxační a zábavné programy, které slouží k odreagování po náročném dni
Go to top