Co to je, když se řekne KOUČINK…

Každý z nás se občas ocitá v situaci, kdy znejistí, pochybuje o sobě, situačně neuspěje jako šéf, kdy v konfrontaci s s kolegy v zaměstnání se cítí nekompetentní a bezcenný. Nebo naopak pociťuje výraznou vnitřní touhu být ještě lepší, snadněji se vyrovnávat s náročnými požadavky, zefektivnit využívání svého času, lépe zvládat složité situace v roli rodiče nebo manažera. Stojíme, chceme, ale nevíme, jak na to. Zvlášť dnes, v rychle se měnícím prostředí, které klade často až extrémní požadavky na přizpůsobení se a konfrontuje nás neustále s rostoucími nároky kladenými na nás na všech frontách, můžeme být snadno stresovaní a znejistělí.

Existuje několik způsobů, jak eliminovat vnitřní napětí spojené s touhou „něco s tím udělat“, najít cestu k ….

  • Můžeme na zlepšení rezignovat
  • Můžeme tuto potřebu zcela popřít, přehlušit ujišťováním se o vlastní dokonalosti (třeba tak, že se konfrontujeme jen s průměrnými)
  • Zeptáme se někoho na radu
  • Hledáme řešení v koučinku.

Koučink – koučování – je jeden z pojmů, které jsou velmi často vykládány jako poskytování zpětné vazby, která umožňuje jednotlivci zreálnit pohled na sebe. Zpětná vazba, ať už pozitivní nebo i negativní, skutečně pomůže objektivně se podívat na sebe sama, na výsledky a důsledky svého chování. Konzultant či  mentor, který by ji měl umět profesionálně poskytovat,  ji opírá o zhodnocení a srovnání  Vašeho chování a jednání  s žádoucími postupy a výsledky. Aby mohl srovnávat a komentovat disproporce, musí znát, mít zkušenost, rozumět problému i Vám.

Přístup kouče je jiný: on neříká „děláš to dobře x děláš to špatně, ale VEDE K POZNÁNÍ, NÁHLEDU, INSPIRUJE, PROVOKUJE NÁS K TOMU, ABYCHOM HLEDALI SAMI A ZÁROVEŇ PŘIJALI ODPOVĚDNOST ZA SVOJE ŘEŠENÍ. Tak a vyřešili jsme první záhadu spojenou s ujasněním rozdílu mezi mentorinkem, konzultantstvím a koučováním. Ale v jedné větě si smysl koučování neobjasníme. Pokusme se tedy společně vniknout do jeho „tajů“:

Nástrojem koučinku je kladení otázek otevírajících koučovanému cestu k náhledu. Koučování však není jednosměrka – jde o dialog mezi dvěma partnery, který je založen na důvěře a chtění! Proto mnohdy koučování nepřinese očekávaný efekt v situaci, kdy se jedná o „nucené“ podrobení se zaměstnavatelem objednané formě vzdělávání, kdy koučovaný nevěří v jeho účinnost, osoba kouče mu lidsky vadí, gesto zaměstnavatele se ho dotkne, protože v něm vidí připomenutí své nedostačivosti.

Go to top