Aktuality

Výzvy a trendy pro HR management v roce 2015

Není to tak dlouho, co společnost Deloitte přišla se svou zprávou pro oblast HR managementu na letošní rok. Zaměřuje se v ní na aktuální témata a nejpalčivější otázky v oboru. Tato společnost působí ve velkém množství firem po celém světě. Má tak k dispozici dostatek informací k získání přehledu o tom, co se v tomto odvětví děje, kam směřuje a s čím se bude muset v dohledné době potýkat.

Kdo že jsou ti ambiverti?

S tím, že lidé mají běžně určitou představu o tom, kdo je introvert a extrovert a čím se oba tyto typy vyznačují, se setkáváme naprosto běžně. U nás v MITA THOR INTERNATIONAL zejména v rámci školení soft-skills nebo při zpětných vazbách, které poskytujeme účastníkům psychodiagnostických šetření. Jedná se už v podstatě o určitou základní znalost a lidi zajímá spíše než to, co to vlastně je, informace, co je tedy lepší.

Technika šesti klobouků

Technika šesti klobouků je skvělým nástrojem, jak se na určitou věc podívat z velkého množství různých úhlů a získat tak různorodé množství informací, které se pak podílejí na procesu rozhodování, plánování atd.

Co s prokrastinací?

Slovo prokrastinace se objevuje především ve spojení s pracovním či studentským životem velmi často. Při jeho vyslovení řada lidí znale pokyvuje hlavami a zbytek se přidá v okamžiku, kdy vyjde najevo, co toto cizí slovo přeloženo do češtiny reprezentuje.

Pomáhají nám v životě stereotypy?

Každý rok jezdíme k moři do Itálie. Každé ráno začínám den šálkem kávy a cigaretou. Vždycky, když jdu do práce pěšky, chodím tudy. Každý večer před spaním si na křeslo nachystám oblečení na druhý den. Chodím cvičit pořád do toho stejného fitness centra na tu samou lekci. V práci nedělám nic jiného, než že ťukám čísla do tabulek…

Psychodiagnostické testy v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů

V naší praxi se poměrně často setkáváme s dotazy klientů týkajících se psychodiagnostiky. Ve většině případů jsou zaměřeny na to, jak vlastně psychodiagnostické metody v praxi fungují, k čemu všemu mohou být užitečné a v jakých případech má smysl o nich uvažovat.

Vzdělávání v rámci zakázky pro OHK Hodonín

Ke konci roku 2013 byla ukončena realizace zakázky „Vzdělávání pro zaměstnavatele v průmyslu“, jejímž zadavatelem byla Okresní hospodářská komora Hodonín a dodavatelem vzdělávacích aktivit mj. firma MITA THOR INTERNATIONAL. V průběhu realizace této zakázky proběhlo úspěšně přes 150 kurzovních dnů ve více než čtrnácti firmách. Témata kurzů pokrývala řadu oblastí od ekonomických témat přes time a stress management a manažerské dovednosti až po témata marketingová.

Finanční krize a trh práce

Motto: Člověk byl, je a bude stále jedinečnou komoditou, na jejímž získání a dlouhodobém udržování stojí a padá každá společnost. Lidé jsou těmi, kdo krizi překonají, nebo ji nezvládnou.

Finanční krize. Dramaticky vyznívající pojem, který na voru ekonomiky přeplul Atlantik a koncem roku 2008 plošně zasáhl celou Evropu a tím také Českou republiku. V reálu znamená omezování výroby, snižování počtu pracovních míst, pokles tržeb, propady zisků, zpomalení vývozu.

OUTPLACEMENT – program podpory propouštěných pracovníků

Dnešní turbulentní doba a stálý tlak konkurence vyvolávají spoustu změn, se kterými se musíme umět vypořádat, musíme se jim přizpůsobit a měli bychom v nich najít inspiraci pro další rozvoj. Outplacement představuje KOMPLEXNÍ PROGRAM PROFESIONÁLNÍ PODPORY při snižování počtu pracovníků, jehož smyslem je zvýšení šance propouštěných zaměstnanců uspět na trhu práce. Co tento úspěšný nový start vyžaduje? Aby odcházející pracovník věděl co chce skutečně dělat, jaké jsou jeho silné stránky, jaké jsou jeho zákonné nároky, jaká je aktuální situace na trhu práce, jak se dostat k nabídkám nové práce a jak v tvrdé konkurenci na trhu práce uspět.

Co to je, když se řekne KOUČINK…

Koučink – koučování – je jeden z pojmů, které jsou velmi často vykládány jako poskytování zpětné vazby, která umožňuje jednotlivci zreálnit pohled na sebe. Zpětná vazba, ať už pozitivní nebo i negativní, skutečně pomůže objektivně se podívat na sebe sama, na výsledky a důsledky svého chování. Nástrojem koučinku je kladení otázek otevírajících koučovanému cestu k náhledu. Koučování však není jednosměrka – jde o dialog mezi dvěma partnery, který je založen na důvěře a chtění!

Přihlásit se k odběru Front page feed
Go to top